ΤΙΜΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΙΜΩΝ

Περίοδος / €
01/04-17/06/2018 18/06-09/07/2018 10/07-31/08/2018 01/09-15/09/2018 16/09-31/10/2018
DOUBLE STUDIO 35€ 60€ 95€ 65€ 35€
APARTMENT 50€ 75€ 110€ 75€ 50€